English | Shqip

Termat dhe Kushtet e CENTURY 21 PRESTIGE

CFARE DUHET TE DINI
Miresevini ne websitin www.c21prestigealbania.com ("Web Siti"). Qellimi i ketij Web Site eshte t'ju ofroje akses ne rrjetin me te plote te sherbimeve/produkteve imobiliare dhe lidhjeve qe kane te bejne me te per te plotesuar kerkesat tuaja ("Permbajtja"). Ju lutem, lexoni Termat tona te Perdorimit ("Termat") me kujdes para se te vazhdoni me perdorimin e ketij Web Site. Keto Terma duhet te udheheqin perdorimin e ketij Web Site dhe t'u aplikohen te gjithe vizitoreve te ketij Web Site. Duke patur akses ose duke perdorur kete Web Site, ju pranoni keto Terma. Termat jane krijuar per te mbrojtur te gjithe vizitoret e Web Sitit tone dhe perdorimi i ketij Web Site nenkupton pranimin e ketyre Termave nga ana juaj. NESE JU NUK JENI DAKORD ME KETO TERMA, MOS E PERDORNI KETE WEB SITE.

CENTURY 21 PRESTIGE rezervon te drejten, sipas interesave te saj, te modifikoje, ndryshoje apo perditesoje keto Terma ne cdo kohe. Te tilla modifikime do te jene efektive menjehere pas postimit. Duke perdorur kete Web Site pasi ne te kemi postuar keto modifikime, ndryshime apo perditesime ju bini dakord per te vepruar ne perputhje me keto Terma.

Ne perputhje me qellimin tone, ky Web Site do t'ju lejoje te lidheni me shume web site te tjera, qe mund te jene ose jo pale te lidhura me kete Web Site dhe/ose me CENTURY 21 PRESTIGE, dhe qe mund te kene terma perdorimi te ndryshme, ose perbajne terma shtese, ndaj termave te specikuara ketu. Aksesi juaj tek keto web site perms lidhjeve te ofruara ne kete web site udhehiqet nga termat dhe politikat e atyre web siteve, dhe jo te ketij Web Siti.

FSHEHTESIA
Te dhenat e rregjistrimit dhe informacione te tjera rreth jush jane subject i Politikave tona te Fshehtesise. Per me shume informacion, ju lutem rishikoni Politiken tone te plote te Fshehtesise.

MARKAT TREGTARE, E DREJTA E AUTORESISE DHE KUFIZIMET
Ky Web Site kontrollohet dhe operohet nga CENTURY 21 PRESTIGE. E gjithe permbajtja e ketij Web Site, duke perfshire, por pa u limituar ne tekste, imazhe, ilustrime, audio klipe, dhe video klipe, eshte e mbrojtur nga te drejtat e autorit, markat tregtare, markat e sherbimeve, dhe/ose te drejta te tjera mbi pronen (te cilat udhehiqen nga ligjet boterore te se drejtes se autoresise, ligjet e fshehtesise dhe publikimit, dhe rregullatoret e statutet e komunikimit), dhe jane ne pronesi ose kontrollohen nga CENTURY 21 PRESTIGE ose palet e saj te lidhura, ose nga pale te treta qe ofrojne permbajtje, tregti, sponsor dhe licensuas (te quajtur "Ofrues Sherbimesh" qe e kane te licensuar permbajtjen e tyre ose te drejten per te marketuar produktet dhe/ose sherbimet e tyre tek CENTURY 21 PRESTIGE. Permbajtja ne kete Web Site ose ne cdo web site tjeter ne pronesi, te operuar, te licensuar, ose te kontrolluar nga Ofruesit e Sherbimeve eshte vetem per perdorimin tuaj personal jo-komercial. Ju mund te printoni nje kopje te Permbajtjes dhe/ose informacionit te permendur ketu per perdorim vetjak jo-komercial, por ju nuk mund te kopjoni, riprodhoni, ripublikoni, ngarkoni, postoni, transmentoni, shperndani dhe/ose shfrytezoni Permbajtjen ose informacionin ne asnje lloj menyre (duke perfshire e-mail ose cdo mjet tjeter elektronik) per perdorim komercial ose pa leje paraprake me shkrim nga CENTURY 21 PRESTIGE ose Ofruesi i Sherbimit. Ju mund te kerkoni leje duke derguar nje kerkese me e-mail tek info@c21PRESTIGEalbania.com. Pa marre konfirmim nga ana e CENTURY 21 PRESTIGE ose nga Ofruesi i Sherbimit, modifikimi juaj i Permbajtjes, perdorimit te permbajtjes ose cdo ambjenti tjeter te kompjutrave ne rrjet, ose perdorimi i Permbajtjes per cdo qellim tjeter ndryshe nga ai personal, perdorim jo-komercial, shkel te drejtat e pronareve te CENTURY 21 PRESTIGE dhe/ose te drejtat e autoresise se Ofruesit te Sherbimit, markave tregtare, markave te sherbimeve dhe cdo te drejte tjeter pronesie, dhe eshte i ndaluar. Si kusht i perdorimit te ketij website nga ana juaj, ju i garantoni CENTURY 21 PRESTIGE se ju nuk do ta perdorni Web Sitin tone per qellime qe jane te ndaluara me ligj ose te ndaluara nepermjet ketyre Termave, duke perfshire por pa u limituar ne postimin apo transmentimin e kercenimeve, materialeve ofenduese, te turpshme, skandaloze, pornografike, nxitese ose profane, dhe as ne kundershtim me Politiken e Perdorimit te Pranueshem te Hostuesit te ketij Web Siti, i cili ndodhet tek theplanet. Nese ju shkelni nje nga keto Terma, leja juaj per te perdorur Web Sitin tone mund te nderpritet pa ju derguar juve nje lajmerim paraprak. CENTURY 21 PRESTIGE ruan te drejten per te ndaluar aksesin e kujtdo i cili perben violim integriteti, duke perfshire dhe shkeljen e ketyre Termave. Ju nuk mund te perdorni ne web sitin tuaj marka tregtare, marka sherbimi apo te drejta autoresie qe shfaqen ne kete web site, duke perfshire por pa u limituar ne logo apo karakteristika, pa shprehur interes me shkrim dhe pa marre aprovim nga ana e pronarit te markes ose te drejtes se autoresise. Ju nuk mund te fusni ne kornizen e ose te inkorporoni ne nje web site tjeter asnje pjese Permbajtje ose material te ketij Web Site pa marre aprovim me shkrim nga CENTURY 21 PRESTIGE.